loader
LUBERDA FAMILY FOUNDATION

Nasze cele

Misja

Lepsze życie dla wielu pokoleń!

Zawsze powtarzamy, iż relacje międzyludzkie są ponadczasowymi wartościami oraz stanowią podstawy życia obecnych jak i przyszłych pokoleń. Ważne jest, aby je pielęgnować mimo różnych przeciwności. Naszą misją jest troska o lepsze życie pokoleń. Realizując szereg projektów chcemy wspierać jakość życia na wielu płaszczyznach.  

Założenie, jakie przyświecało założycielom fundacji, czyli szerzenie idei rozwoju i wsparcia społeczeństwa z najbliższego otoczenia, stanowi fundament działalności Luberda Family Foundation. Jest to misja, którą realizujemy. Nasza ścieżka wyjściowa do podejmowania decyzji. Kierując się drogowskazami – potrzebami naszej społeczności, pragniemy zmieniać świat na lepsze. Dzięki inicjatywie wsparcia społecznego i poprzez wykorzystanie posiadanych zasobów możemy realizować się w obu sektorach: for i non-profit, które wzajemnie się uzupełniają

– mówi Hubert Kalinowski, Prezes Zarządu LFF.