loader
Nasza misja

Lepsze życie dla
wielu pokoleń!

Zawsze powtarzamy, iż relacje międzyludzkie są ponadczasowymi wartościami oraz stanowią podstawy życia obecnych jak i przyszłych pokoleń.

Ważne jest, aby je pielęgnować mimo różnych przeciwności. Naszą misją jest troska o lepsze życie pokoleń. Realizując szereg projektów chcemy wspierać jakość życia na wielu płaszczyznach.

Tworzymy historię

Fundacja Luberda Family Foundation powstała w 2020 r. z inicjatywy właścicieli firmy będącej liderem branży budowlanej, pragnących szerzyć idee rozwoju i wsparcia społeczeństwa z najbliższego otoczenia. Historia fundacji dzieje się na naszych oczach, a jej karty wypełnia aktywny udział Fundatora, czyli firmy Blachotrapez. – To właśnie na Podhalu wyrosła tożsamość naszej rodzinnej firmy. Nigdy o tym nie zapominany, a opieka nad regionem jest naturalnym elementem kultury organizacyjnej firmy Blachotrapez. Łącząc działalność biznesową oraz społecznie odpowiedzialną tworzymy bezpieczne dachy dla tysięcy rodzin w Polsce. Dziś dzięki wspaniałej inicjatywie Luberda Family Foundation, możemy jeszcze pełniej realizować nasze marzenia. Tworzymy nową historię, wspieramy lokalną społeczność. To wyraz naszego szacunku i podziękowania za zaufanie jakim nas obdarzyli – mówi Renata Skawska, członek Rady Fundacji Luberda Family Foundation.

Nasza misja

Lepsze życie dla wielu pokoleń!

Zawsze powtarzamy, iż relacje międzyludzkie są ponadczasowymi wartościami oraz stanowią podstawy życia obecnych jak i przyszłych pokoleń. Ważne jest, aby je pielęgnować mimo różnych przeciwności. Naszą misją jest troska o lepsze życie pokoleń. Realizując szereg projektów chcemy wspierać jakość życia na wielu płaszczyznach. Misja realizowana jest poprzez szczegółowe cele statutowe, którym przyświeca idea:

  • Budowania społecznego przekonania, że warto podejmować wszelkie wysiłki na rzecz osobistego rozwoju, troski o życie i zdrowie.
  • Podnoszenia wartości świadomości społecznej, obywatelskiej oraz środowiskowej - prowadząc do wzajemnego zrozumienia i otwartości na dialog.
  • Wspierania oraz promowania wszelkich form aktywności fizycznej, które służą dobru ogólnemu.
  • Niesienia pomocy dla osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.
Założenie, jakie przyświecało założycielom fundacji, czyli szerzenie idei rozwoju i wsparcia społeczeństwa z najbliższego otoczenia, stanowi fundament działalności Luberda Family Foundation. Jest to misja, którą realizujemy. Nasza ścieżka wyjściowa do podejmowania decyzji. Kierując się drogowskazami – potrzebami naszej społeczności, pragniemy zmieniać świat na lepsze. Dzięki inicjatywie wsparcia społecznego i poprzez wykorzystanie posiadanych zasobów możemy realizować się w obu sektorach: for i non-profit, które wzajemnie się uzupełniają – mówi Hubert Kalinowski, Prezes Zarządu LFF.

Luberda Family Foundation

Opieka nad regionem to naturalny element
kultury organizacyjnej firmy Blachotrapez.