loader

Lepsze życie
dla wielu pokoleń!

Idea rozwoju i wsparcia społeczeństwa z najbliższego otoczenia, stanowi fundament działalności Luberda Family Foundation.

Poznaj nas

Lepsze życie
dla wielu pokoleń!

Idea rozwoju i wsparcia społeczeństwa z najbliższego otoczenia, stanowi fundament działalności Luberda Family Foundation.

Lepsze życie
dla wielu pokoleń!

LUBERDA FAMILY FOUNDATION

Nasze cele

Kierując się potrzebami lokalnej społeczności, pragniemy zmieniać świat na lepsze

Idea rozwoju i wsparcia społeczeństwa z najbliższego otoczenia stanowi fundament działalności Luberda Family Foundation.

Działalność naszej fundacji rozpoczęła się w 2020 roku z inicjatywny firmy będącej liderem branży budowlanej.

Luberda Family Foundation

Opieka nad regionem to naturalny element
kultury organizacyjnej firmy Blachotrapez.

Nasza misja

Zawsze powtarzamy, iż relacje międzyludzkie są ponadczasowymi wartościami oraz stanowią podstawy życia obecnych jak i przyszłych pokoleń. Ważne jest, aby je pielęgnować mimo różnych przeciwności.

Lepsze życie dla wielu pokoleń!

Budowania społecznego przekonania, że warto podejmować wszelkie wysiłki na rzecz osobistego rozwoju, troski o życie i zdrowie.

Podnoszenia wartości świadomości społecznej

Podnoszenia wartości świadomości społecznej, obywatelskiej oraz środowiskowej - prowadząc do wzajemnego zrozumienia i otwartości na dialog.

Wspierania oraz promowania

Wspierania oraz promowania wszelkich form aktywności fizycznej, które służą dobru ogólnemu.